AZNAuto Auto Thiên Thư, Auto Công Thành Chiến, Auto Phong Vân Chào bạn Khách | Đăng ký

Đăng nhập tài khoản AZNAuto

Tài khoản AZNAuto 
Mật khẩu 
  
   Bạn cần trợ giúp?

Bạn cần trợ giúp?

  1. Tôi không biết mật khẩu của mình?
  2. Tôi không biết tên đăng nhập Auto AZNAuto của mình?
  3. Tôi đang gặp các sự cố khác khi sử dụng Auto?
Lưu ý: Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bạn, nên AZNAuto sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì nếu bạn không chứng minh được bạn là người chủ sở hữu email đã được đăng ký vào hệ thống AZNAuto. Mong bạn hiểu và thông cảm vì điều này.

Lỗi trong khi đăng ký tài khoản... đúng là @yahoo.com chứ không phải @yahioo.com
Như trường hợp trong hình trên AZNAuto (email: abcxyz@yahioo.com) sẽ không cung cấp thông tin lấy lại mật khẩu cho bạn trừ khi bạn dùng chính email abcxyz@yahioo.com để yêu cầu trợ giúp.